Category: Õpikeskkonnad

Rühmatöö. Õpikeskkond

Rühmatöö koostajad: Kirsti Matikainen, Siret Saaremets ja Kerli Tedder. Esitlus asub siin Rühmatöö teema Käesolevaga anname ülevaate TLÜ haridustehnoloogia magistriõppe 1. semestri õppeainete "Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe" ning "Õppedisaini alused" raames koostatud õpikeskkonna disaini rühmatööst. Rühmatöö ülesanne on luua õpikeskkonna disain vabalt valitud peatükkidele, mis on kirjeldatud Haridus- ja Noorteameti veebilehel “Õppijate hindamiskriteeriumid” (Haridus- ja Noorteamet [Harno], … Continue reading Rühmatöö. Õpikeskkond

Valikteema: Digipädevus

Kuues teema õppeaines "Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe" on valikteema. Saime valida viie teema vahel ja minu esimene valik oli e-portfooliod, ja teine valik on digipädevus. Koduseks ülesandeks oli õppejõu poolt pakutud digipädevuste artiklitega tutvumine ja ühe valitud artikli põhjal postituse kirjutamine. Valisin selle teema selletõttu, et õppides haridustehnoloogiat peame olema teadlikud, mis on digipädevus, kuidas … Continue reading Valikteema: Digipädevus

Valikteema: E-portfooliod

Viies teema õppeaines "Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe" on valikteema. Saime valida viie teema vahel ja minu esimene valik on väga isiklikult huvipakkuval ja hingelähedasel teemal, mis mind kõige rohkem kõnetab: e-portfooliod. Koduseks ülesandeks oli õppejõu poolt pakutud e-portfoolio artikliga tutvumine ja selle põhjal postituse kirjutamine. Valisin üldise e-portfooliot olemust tutvustava artikli Jensonilt ja Treuerilt (2014) … Continue reading Valikteema: E-portfooliod

Võrgustatud õpe

Neljas teema õppeaines "Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe" on võrgustatud õpe. Koduseks ülesandeks oli valida õppejõu neljast soovitatud artiklist üks ja kirjutada loetu põhjal blogipostitus ning mõtlema selle üle, millist õppimist me tahame kujundada ning milliseid mõtteid tekitas loetu minu enda senise kogemuse kohta õppijana ja õpetajana. Mina valisin reflekteerimiseks kõige värskema artikli, mis on kirjutatud … Continue reading Võrgustatud õpe

Erinevate õpikeskkondade analüüs

Kolmandas "Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe" loengus 22. oktoobril võrdlesime grupitööna erinevaid õpikeskkondi. Panin kirja plussid ja miinused, et vajadusel sobiva õpikeskkonna valikul siit ideid saada. Analüüsisime kasutajakogemuste põhjal nelja õpikeskkonda: CANVAS, eDidaktikum, Schoolaby ja Google Classroom. CANVAS CANVAS on mõeldud haridusasutustele, kõrgkoolidele ja ettevõtetele. Avatud lähtekoodiga pilvepõhine õppehaldussüsteem, mida saab kohandada vastavalt asutuse IT-taristu vajadustele. … Continue reading Erinevate õpikeskkondade analüüs

Personaalsed ja avatud õpikeskkonnad

Kolmas teema õppeaines "Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe" on personaalsed ja avatud õpikeskkonnad, mis on tekkinud vastusammuna õppimise seisukohalt kohati liiga jäikade õpihaldussüsteemide suhtes. Koduseks ülesandeks jäid teoreetiline ja praktiline ülesanne: teoreetiliseks pooleks oli ühe õppejõu poolt pakutud artikliga tutvumine ja selle põhjal postituse kirjutamine ning praktiliseks pooleks enda personaalse õpikeskkonna skeemi koostamine. Artikli refleksioon Valisin … Continue reading Personaalsed ja avatud õpikeskkonnad

Õpihaldussüsteemid

Õpikeskkondade ja võrgustatud õppe teise teema puhul saime koduseks ülesandeks valida teoreetilise ja praktilise ülesande vahel. Alguses plaanisin testida ühe õpihaldussüsteemi või lihtsama virtuaalse õpikeskkonna võimalusi ning proovida seal luua uue kursuse struktuuri, kuid mind huvitasid ka õppejõu poolt pakutud artiklid ja otsustasin ka seekord taas artikli refleksiooni kasuks. Üks väljapakutud teema, kas õpilased on … Continue reading Õpihaldussüsteemid

Ülevaade haridustehnoloogia ajaloost

Ülesanne: Valida lugemiseks üks neljast õppejõu soovitatud artiklist ning kirjutada selle põhjal analüütiline ja reflekteeriv ajaveebipostitus. Haridustehnoloogia ajaloost olin varem lugenud arvutite ajalugu ja ise olen kogenud veebipõhise õpetamise algusaastaid Eestis 1990ndate alguses. Artikli valiku tegemisel tutvusin kõigepealt lühidalt kõigi õppejõu poolt soovitatud artiklitega ja valisin nende hulgast soovitud artiklitest kõige värskema ehk artikli distantsõppe … Continue reading Ülevaade haridustehnoloogia ajaloost

Õpileping

Ülesanne: Esimeseks tegevuseks kursusel on õpikeskkonna ülesseadmine ja õpilepingu koostamine. Pidime läbi mõtlema oma eesmärgid sellel kursusel ning postitama oma ajaveebi.  Minu õpileping on kirja pandud 13. septembril 2022. Teema Esiteks pean kohe ära mainima, et seda ülesannet asusin sooritama õhinaga, sest mulle meeldib erinevate veebilehtedega toimetamine. Samuti on huvitav kirja panna tänased mõtted ja … Continue reading Õpileping