Õpileping

Ülesanne: Esimeseks tegevuseks kursusel on õpikeskkonna ülesseadmine ja õpilepingu koostamine. Pidime läbi mõtlema oma eesmärgid sellel kursusel ning postitama oma ajaveebi. 

Minu õpileping on kirja pandud 13. septembril 2022.

Teema

Esiteks pean kohe ära mainima, et seda ülesannet asusin sooritama õhinaga, sest mulle meeldib erinevate veebilehtedega toimetamine. Samuti on huvitav kirja panna tänased mõtted ja neid hiljem võrrelda. Blogi ega päevikut ei ole ma kunagi pidanud, ka see on uus kogemus. Kas mõtlen samamoodi? Kas olen endiselt motiveeritud edasi õppima? Kas olen midagi õppinud, mis mulle meeldib? Kas olen täitnud oma eesmärgid? 🙂

Kursusel “Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe” huvitavad mind absoluutselt kõik teemad, kuna haridustehnoloogia valdkond on mulle uus ja mul ei ole varasemaid kokkupuuteid ega konkreetseid ootusi. Tulin õppima haridustehnoloogiat hoopis teiselt erialalt ning soovin õppida eelkõige kooliga seonduvaid teemasid, et saaksin anda oma panuse õpilaste (iseseisva) õppimise tõhusamaks ja huvitavamaks muutmisel ning õpetajatele uute arendavate keskkondade tutvustamisel. Soovin õpingute käigus saada praktilisi oskusi, tutvuda erinevate (nutikate) õppekeskkondadega, uute tehnoloogiatega, sealhulgas õppida ise efektiivsemalt õppima.

Minu õpiprojekti eesmärgid

 • Teen kõik postitused õigeaegselt tähtajaks ära. Eesmärgi mõõdetavus kursuse lõpus: kas kõik postitused on tähtajaks tehtud.
 • Loen erialast teaduskirjandust ja oskan sealt enda jaoks olulise välja noppida. Eesmärgi mõõdetavus kursuse lõpus: välja kirjutada vähemalt 5 ideed, mõtet, meetodit, mida saaksin kasutada magistritöös.
 • Loen rohkem ingliskeelset kirjandust, et omandada erialast sõnavara. Eesmärgi mõõdetavus kursuse lõpus: suudan lugeda kiiremini kui kursuse alguses ja tekst on arusaadavam kohe ilma tõlkimata.

Strateegiad, kuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada

 • Käin kohal kõikides kontakttundides ja töötan/mõtlen aktiivselt kaasa.
 • Kõik kodused ülesanded teen ja esitan õigeaegselt ära.
 • Täidan pidevalt blogi ja eelistatult kõikides ainetes, et hiljem oma arengut hinnata.
 • Loen rohkem ingliskeelset kirjandust kui praegu kursuse alguses (praegu pean kõik eelnevalt ära tõlkima).
 • Tutvun ka kursusekaaslaste blogipostitustega ja panen head mõtted kõrva taha, et sealt omakorda õppida.
 • Olen avatud kõigele.
 • Püüan leida tasakaalu kooli, töö, pere ja hobide vahel, et õppimisega mitte kinni joosta.
Foto: Nathan Dumlao tasuta pildipangast Unsplash

Vahendid ja ressursid, mida kasutan eesmärkide saavutamiseks

 • Kuulan ja küsin abi inimestelt: õppejõud Hans ja Linda, kursusekaaslased (k.a nende blogipostitused)
 • Lugemismaterjalid: Hansu opikeskkonnad.ee leht, soovitatud kirjandus lugemiseks
 • Tehnoloogia: kasutan oma arvutit, kus hoian ainult kooliga seonduvaid asju. Telefon. WiFi.
 • Meetodid: teen ise ka alati märkmeid, kasutan selleks wordi dokumenti ja snipin ekraanipilte vahele.
 • Õppimiskeskkond: kool (ehk käia kõikides kontakttundides kohal) ja kodu (vaikne eraldi ruum, kus keskenduda ilma segavate faktoriteta).
 • Aeg: kooli kontakttunnid, õhtud (kuid mitte igal õhtul, puhkama peab ka!), nädalavahetused.
Foto: Lauren Mancke tasuta pildipangast Unsplash

Viide ülesandele: